Onze Missie

De Federatie voor de Tegelzetters en Mozaïekwerkers (FECAMO) verenigt aannemers, distributeurs en producenten die actief zijn in de tegel-, mozaïek-, chape- en industriële vloerensector. Zij heeft als doel om de activiteiten van ondernemers, distributeurs en producenten die in deze sector actief zijn te bevorderen en de positie van deze ondernemingen te versterken door het uitwisselen van ervaringen, kennisontwikkeling, dienstverlening en de behartiging van hun belangen.

De Federatie verleent niet alleen bijstand, maar ziet er ook op toe dat haar leden de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, professionalisme en solvabiliteit in acht nemen. Dit betekent dat alleen bedrijven die aan een aantal strikte eisen voldoen, lid van de Federatie kunnen worden. Een particulier die een beroep doet op een lid van de Federatie kan er dus zeker van zijn een contract te sluiten met een financieel stabiele onderneming die veel belang hecht aan goede betrekkingen met haar klanten.

De Federatie steunt vele initiatieven om de tegel- en mozaïekindustrie te verbeteren. In dit verband wordt bijzondere aandacht besteed aan de verbetering van de vertrouwensrelatie tussen de particulier enerzijds en de onderneming die zijn wensen uitvoert anderzijds.

Ten slotte tracht de Federatie haar aannemers en haar distributeurs/producenten van tegel- en mozaïekproducten bijeen te brengen. Zij hoopt dat deze uitwisselingen een beter overzicht van de sector en een betere communicatie mogelijk zullen maken, zodat de individuele burger er ten volle van kan genieten.

Lid Worden

Als u meer informatie wil over de toetreding tot Fecamo, vul dan onderstaand formulier in.

Wij zullen u de informatie zo spoedig mogelijk toesturen.