Federatie voor de Tegelzetters en Mozaïekwerkers

Fecamo, opgericht in 1946, is een beroepsorganisatie die als zodanig erkend is door de Hoge Raad van de FOD Economie.

Fecamo telt meer dan 600 leden die actief zijn in de tegel- en mozaïeksector.

Zij heeft als doel om de activiteiten van ondernemers, distributeurs en producenten die in deze sector actief zijn te bevorderen en de positie van deze ondernemingen te versterken door het uitwisselen van ervaringen, kennisontwikkeling, dienstverlening en de behartiging van hun belangen.

“In mijn laatste jaar als voorzitter wil ik samenwerken met een vernieuwde raad van bestuur, die is uitgebreid naar alle betrokken actoren in onze sector. Enkel zo kunnen we opnieuw uitgroeien tot een federatie die in staat is om onze tijdgenoten te doen dromen en de beroepsfierheid van onze ambachtslui, producenten en verdelers te doen herleven.”

Gérard Mahaux

Voorzitter Fecamo

TEGELVAKMAN

Trots op onze vakkennis!

ONTDEK ALLE VOORDELEN VAN TEGELS

Tegels zijn een duurzaam materiaal met eindeloze toepassingen.

De Federatie kan niet zonder haar partners!